تاریخ: 1394/07/01 نمایش: 551 مرتبه

گروه علمی آموزشی شرکت سهند طب درمان

Iron depletion with a novel apheresis system in patients with hemochromatosis: RBC Depletion with the Spectra Optia


دریافت فایل PDF

کد: 498
نویسنده خبر: مدیر سایت