Pic-1
 PDF-1
 PDF-2
 PDF-3
Trima Accel:
    - دستگاه جمع آوری پلاکت ، پلاسما و گلبول قرمز به صورت مجزا و همزمان
    - استفاده از ست یکبار مصرف تک سوزنه
    - دارای مدیریت و کنترل محلول ضد انعقاد خون
    - دارای صفحه نمایش گرافیکی لمسی
    - کیفیت بالای پلاکت ها با حداقل WBC کمتر از 1x106 در واحد میکرو لیتر
    - حذف کردن گلبولهای سفید با استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد LRS به صورت فیزیولوژیک
    - دارای قابلیت اضافه کردن اتوماتیک محلولهای نگهدارنده به صورت اتوماتیک جهت ماندگاری بیشتر پلاکتها