Pic-1
Pic-2
Pic-3
Pic-4
Pic-5
Pic-6
 PDF-1
 PDF-2
 PDF-3
 PDF-4
Spectra Optia:
    - دارای صفحه نمایش گرافیکی لمسی
    - دارای مدیریت و کنترل محلول ضد انعقاد خون جهت جلوگیری از واکنش بیمار به سیترات
    - قابلیت انجام 11 پروتکل (TPE,SNTPE,RBCX,SPD, MNC,PLTD,WBCD,PMN, BMP, CMNC,PLT)
    - دارای پروتکل پلاسمافرزیس با فیلتر انتخابی
    - قابلیت Custom Prime برای پلاسمافرز اطفال
    - قابلیت استفاده برای بیمار با حداقل وزن 2 کیلوگرم و هماتوکریت 10
    - قابلیت شستشوی ست با نرمال سالین برای بیماران با سابقه حساسیت به گاز اتیلن
    - دارای سیلر داخلی با کیفیت بالا
    - سیستم AIM جهت جداسازی دقیق تر سلولها با دقت 1/1000 اینچ ( 0.03 میلیمتر )
    - بازدهی بالای پروسه پلاسما فرزیس در حدود 87% با حداقل از دست دادن پلاکت ( حدود 5% )