کمپانی TerumoBCT در سال 1944 توسط آقایان Bob Collins و Ran Bellowe با هدف ساخت لوله های قلبی تنفسی به نام آزمایشگاه COBE تاسیس گردید. (که این نام بر گرفته از دو حرف اول نام های خانوادگی این دو نفر می باشد).
این شرکت در سال 1984 با خرید حق امتیاز شرکت IBM Biomedical پا به عرصه نوین تجهیزات پزشکی گذاشت. همچنین در این سال ، بخش تکنولوژی تجهیزات خونی (BCT) راه اندازی شد. در سال 1990، این شرکت تحت کنترل کمپانی Gambro AB قرارگرفت و در سال 2006 دفاتر مرکزی جداگانه ای را در آمریکا تاسیس کردند. نام Caridian BCT در سال 2008 انتخاب گردید و در سال 2012 تا به امروز از نام TERUMO BCT به عنوان مارک تجاری کمپانی استفاده می گردد.

زمینه های فعالیت:
کمپانی Caridian BCT در زمينه های مختلفی همچون
, Blood Centers
, Hospital & Therapeutic Apheresis Centers
, Biotech & Cell Processing
Advanced Automation Whole Blood Processing
با ساخت تجهیزات مورد اطمینان و موثر ، دری به سوی آینده این تجهیزات در جامعه جهانی گشوده است و همچنان بعنوان یکی از معتبر ترین کمپانی های ساخت این نوع تجهیزات بی رقیب و شناخته شده می باشد.
1. کمپانی TerumoBCT در بخش دستگاههای جمع آوری اجزاء خون (Apheresis Collection) دستگاه Trima Accel را بعنوان یک سیستم جمع آوری اجزاء خون اتوماتیک، طراحی و ساخته است .
2. بخش Pathogen Reduction (کاهش پاتوژن): در بخش تکنولوژی کاهش پاتوژن، دستگاه Mirasol جهت استفاده مراکز و بیمارستان ها می باشد.
3. سیستم های درمانی (Therapeutic sys) : در بخش سیستم های درمانی مجموعه ای از دستگاههای TerumoBCT جهت جمع آوری و جایگزین نمودن و در نهایت درمان بیماران، قرار دارند. با تقسیم سیستم های در مانی به دو بخش Cell Therapeutic Apheresis می توان دستگاههای Spectra Optia , COBE Spectra را در هر دو بخش مورد استفاده قرار داد. دیگر دستگاهها نظیر COBE 2991,Elutra و Quantum را فقط در بخش Theraphy Cell مورد استفاده مراکز و بیمارستانها قرار داد.
4. Whole Blood Processing : شرکت TerumoBCT دستگاههای Atreus , Orbisac همچنین انواع سیلر و ولدر و کیسه ها و سوزن های گوناگون خون را جهت استفاده بهینه از فراورده های خونی داراست.