مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی جهت تهیه دستگاه های آفرزیس، محصولات خونی یا شتاب دهنده خطی می توانند از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اقدام نمایند.
آدرس : تهران - خيابان طالقاني - بين حافظ و نجات الهي - شماره 366
کدپستي : 15997-13831
صندوق پستي : 14155-7633
تلفن : 9-8880956 (021)
فاکس : 88807244
پست الکترونيکي : info@hoa-ir.com
آدرس اينترنتي : www.hoa-ir.com